Функционална стабилност на ставата

Функционална стабилност на ставата, полезна информация от експертите по кинезитерапия

Функционална стабилност на ставата

Ставната стабилизация е резултат от статичните и динамичните механизми на действие. Статичната стабилизация се подсигурява от пасивните структури като костна конгурентност, ставни връзки и ставна капсула. Динамичната стабилност се осъществява основно от мускулната контракция и се обозначава като „функционална ставна стабилизация“. Мускулният баланс между агонисти и антагонисти е необходим за подсилване на връзковия апарат при подсигуряването на ставна стабилизация, както и за уеднаквяване на разпределението при натиск между ставните повърхнини (Baratta et al 1988).

В научните среди е възприето е да се разглежда функционалната стабилност на ставата като взаимодействие от няколко фактора: пасивна рестрикция от лигаментите и другите околоставни структури; геометрия на ставата; фрикция (триене) между ставните повърхнини; натоварване в ставата от външно действащи сили като компресия, гравитация и натиск на околоставните мускули (Payne et al 1997). Връзковият апарат се смята за основен фактор при пасивната ставна стабилизация, но  участва активно и във функционалната ставна стабилизация, тъй като разтягането на връзките въздейства върху системата на мускулното вретено. От всички фактори, въздействащи върху функционалната ставна стабилност, като най-важни се открояват натоварването, на което е подложена ставата и натискът от контракцията на околоставната мускулатура. Всички гореописани предпоставки водят основно до увеличаване на стабилността в ставата.

Нервно-мускулен контрол

Важно е да се отбележи, че нервно-мускулният контрол, като част от сензо-моторната система, е отговорен за добрата функционална ставна стабилизация. При изпълнение на задачата да се стабилизират отделни стави на тялото, функционалната ставна стабилизация разчита на същите автоматични механизми, използвани и от общата стабилизация. Често преди извършване на самото движение е необходима стабилизация, както е онагледено при концепцията „дистална мобилност върху изградена проксимална стабилност“. Проприоцептивната информация е особено важна за функционалната стабилност и редовно разчита на обратната и предварителната връзки. Функционалната ставна стабилизация е по-скоро бърз, автоматичен и неосъзнат процес, отколкото бавно, преднамерено и волево действие.

За натоварване на колянна става се приема, когато едновременно се напрягат двойката антагонисти (квадрицепс и исшиокрурална мускулатура). Допринасяйки за равномерното разпределение на тежестта върху ставните повърхнини (Barrata et al 1988). При много дейности и движения, флексорите и екстензорите на коляното се включват едновременно в т. нар. ко-активация (Appelberg et al 1981). По този начин  флексорите и екстензорите на коляното съдействат при движение на силите на действие върху ставните структури, подобрявайки разпределението на натиска между ставните повърхнини и степента на стабилност в ставата. Фактът, че едновременната контракция на мускулите антагонисти подобрява натоварването, което обикновено би предизвикало стрес върху ставата, показва важността на мускулната коoрдинация за функционална ставна стабилност.

Полезна информация за проприоцепция:

Много полезна информация, може да намерите в книгата на Таня Светославова Груева-Панчева, доктор – Проприоцепция и нервно-мускулен контрол на долен крайник

Снимки за проприоцепция може да намерите на този линк в Google

Повече информация за проприоцепция, може да намерите в Свободната енциклопедия Уикипедия.

Полезни видео клипове с упражнения за проприоцепция и упражнения, които може да правите в къщи:

Shoulder Exercise – The Four Cardinal Planes – Kinetic Health

21 exercices de base proprioception bas du corps

Shoulder (glenohumoral joint) stability exercise

Още полезни и интересни публикации, може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО