трудова медицина

Задълженията на Службата по Трудова медицина

Задълженията на Службата по Трудова медицина

Индустриалната безопасност е състоянието на защита на жизнените интереси на човека и обществото от аварии в опасни производствени съоръжения и последиците от тези аварии. От своя страна защитата на труда, електрическата безопасност, индустриалната безопасност, пожарната безопасност са неразделни части.

Безопасността на живота е наука за комфортно и безопасно взаимодействие на човека с техносферата. Управление на безопасността при работа – организация на работа за осигуряване на безопасност, намаляване на нараняванията и злополуките, професионални заболявания, подобряване на условията на труд въз основа на набор от задачи за създаване на безопасни и безвредни условия на труд. Въз основа на прилагането на законодателни норми в областта на защитата на труда.

Управление на професионалния риск

Управлението на професионалния риск е набор от взаимосвързани действия, които включват мерки за идентифициране, оценка и намаляване на нивата на професионалните рискове. Наредбата за системата за управление на професионалния риск се одобрява от федералния изпълнителен орган, отговарящ за държавната политика и трудовото регулиране, като се вземе предвид заключението на тристранната комисия за регулиране на социалните и трудовите отношения. Трудовата медицина и Службата по трудова медицина поемат тази роля.

За контакти с нас:  Телефон за връзка: +359 2 917 29 1;

Ние сме  фирма ЛОТ-КОНСУЛТ (Лаборатория и Охрана на Труда).

Адрес: София 1612, ж.к. Лагера, ул. Троянски проход 16.

Основни условия на Службата по Трудова медицина

  • Условия на труд – съвкупност от фактори на работната среда и трудовия процес, които влияят върху работата и здравето на служителя;
  • Служител – физическо лице, което е сключило трудово правоотношение с работодател;
  • Работодател – организация (юридическо лице), представлявана от нейния ръководител или друго лице (с пълномощно, издадено от нотариус), или физическо лице, с което служителят е в трудови отношения;
  • Организация – предприятие, институция или друго юридическо лице, независимо от формата на собственост и подчинение;
  • Вреден производствен фактор – производствен фактор, чието въздействие върху служител може да доведе до неговото заболяване;
  • Опасен производствен фактор – производствен фактор, чието въздействие върху служител може да доведе до нараняване;
кетъринг фирма

Предимства при поръчването на кетъринг фирма

Какви видове кетъринг има?

  • Кетъринг за сватба

Слънчев радостен ден и трогателна сватбена церемония. В най – прекрасния за  ден искате всичко да бъде перфектно! Все по-често двойките избират регистрации извън обекта и са много отговорни при избора на място за почивката си. Но понякога идеалното място не ви позволява да организирате вкусна, тематична и красива маса за всички гости. В този случай идеалното решение е поръчка за кетъринг фирма.

Сватбена декорация с помощта на собствено ателие по цветарство, мебели, съдове, сервитьори, предварително договорена идеална маса! Цялата работа се извършва на точното място и в определеното време. Готино, нали?

  • Кетъринг за рожден ден

На празника си хората винаги са изпълнени с благодарност към своите близки и приятели. Бих искал да им зарадвам, да споделя щастието си с най -близките си. Нищо не трябва да разваля забавлението, така че хората за рожден ден избират кетъринг, за да спестят време, пари и пълна свобода в празнуването. Ако искате, отпразнувайте рождения си ден у дома, или ако искате – наемете стая извън града! Тъй като кетърингът може да бъде поръчан не само до София, но и в околностите на града.

  • Кетъринг в офиса

Бизнесмените уважават тези, които се придържат към доброто време. Срещите могат да бъдат трудни, а преговорите могат да бъдат дълги и разгорещени. Как да разсеете партньора или клиента си и да ги настроите по положителен начин? Опитните офис мениджъри поръчват професионална почивка за кафе, с която лесно можете да регулирате времето на цялата среща. Освен това е много по-приятно да се занимаваш с доволен и нахранен човек!

Кетърингът не е скъп. Като правило е обичайно да се предоставя значителна отстъпка за големи поръчки и редовни клиенти. Поръчването на кетъринг фирма е много по -евтино, отколкото да организирате храната сами. Опитните специалисти компетентно определят количеството храна за определен брой хора, хиляди пъти са се справяли с непредвидени ситуации и освен това имат всичко необходимо за работа.

Поръчването на кетъринг фирма има много предимства, ако знаете кога е подходящо. Ако трябва бързо, лесно и изгодно да организирате ястия на събитие, кетърингът се превръща в най -логичното и правилно решение.

Акрилни килими

Акрилни килими

Акрилни килими

 

Акрилни килими. През 50-те години на ХХ век акрилът е заел значително важно място на пазара, тъй като той притежава много от свойствата на вълната.

Акрилните продукти обаче са по-скъпи от, например, полипропилена или вискозата. Това се дължи на по-високите производствени разходи за акрила, по-специално за боядисване. За съжаление акрилът не може да се боядисва с помощта на някои от съвременните технологии за боядисване, които биха намалили значително разходите за неговото производство. Поради тази причина за производството на килими акрилът често се използва в смес с полипропиленови влакна, за да се намалят разходите за крайните разходи.

Килими, изтъкани от вискоза

Килими от вискоза

Вискозата е направена от естествен материал – дървесна целулоза, следователно от всички химически влакна това е най-„естественото“. Чрез промяна на дебелината и естеството на влакната можете да получите тъкани, много подобни на естествените, по-специално на коприната. По този начин вискозните килими са по-рентабилна алтернатива на копринените килими. Вискозата често се нарича още „вискоза“.

Основните качества на вискозата: приятна на допир, удобна, хигроскопична, дишаща. Високата интензивност на цветовете позволява създаването на ярко оцветени килими. Трябва също да се отбележи, че вискозата не натрупва статично електричество.

Когато правят вискозни килими, те преминават през няколко етапа на обработка, включително така нареченото „шлайфане“, което е необходимо, за да се гарантира, че всички нишки са с еднаква дължина и повърхността на килима е равномерна. След „полиране“ остатъците от купчина остават между нишките на килима. Колкото по-висока и плътна е купчината, толкова повече остатъчна купчина се натрупва между нишките. Трябва да се разбере, че натрупаната купчина не е самата нишка, а самата остатъчна купчина, която се е натрупала в килима, след като е опесъчена. Тази характеристика е характерна и за вълнени килими. Няма нужда да се страхувате от това, почистването с прахосмукачка (за предпочитане прахосмукачка) през първите няколко седмици ще премахне остатъчните власинки и ще ви позволи да се насладите напълно на комфорта на вискозните килими.