Динамично водене по маршрут с GPS

Динамично водене по маршрут с GPS, полезна информация от нашите експерти и съвети за използване на пътна помощ при необходимост по време на пътуване.

Динамично водене по маршрут с GPS

По време на пътуването, навигационната система, “стъпка по стъпка“ казва с глас на водача в подходящото време какви действия да предприеме на следващото кръстовище, изход от магистрала и др. с цел да следи правилното направление. Същата и друга информация водачът може да получи и чрез дисплея. В комуникацията си със системата водачът може да избере един от няколко възможни езика.

При промяна в трафичната ситуация (задръствания, временно затворени участъци от избрания маршрут) не е необходимо водачът сам да мисли какви обходни маршрути са възможни и кой от тях е за предпочитане. Той може да не познава района, а времето за реакция да е съвсем ограничено. Системата го информира своевременно, като му предлага най-удачното обходно трасе. А така също и нов оптимален маршрут до крайната цел, ако такъв съществува. Ако водачът не възприеме предложението на системата и продължи по друг път, то тя отчита този факт и съобразявайки се с него като ограничаващо условие, прави ново предложение за маршрутното трасе. Подобна е реакцията на системата и ако шофьорът направи грешен завой. Тя го предупреждава и му предлага оптимално решение при новите условия.

По време на пътуването бордовата система предлага SOS възможности. Kоито в зависимост от типа на комуникационната система може да се организират по различен начин. Във всеки случай, или чрез изпращане на информация за месторазположението от GPS системата. Или чрез локализиране на мястото на клетъчния телефон. Търпящият бедствие автомобил може да бъде открит само по включването на SOS функцията.

При необходимост от качествена и бърза пътна помощ навсякъде в страната. Mоже да се доверите на експертите в това отношение на пътнапомощцена.com

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО