Адвокатски услуги след ПТП в Троян и Ловеч

Адвокатски услуги след ПТП в Троян и Ловеч, полезна информация от адвокат Калоян Доков. Той предлага адвокатски услуги в Троян и Ловеч

Адвокатски услуги след ПТП в Троян и Ловеч

Права на пострадали при ПТП

В случай на ПТП, в една или друга степен наличието на имуществени, а често и неимуществени щети, за жалост е неизбежно. Всеобщите схващания са, че правата на потърпевшите, се ограничават до това, което се покрива от застраховката „Гражданска отговорност“, но не винаги е съвсем вярно това. Практиката показва, че след завеждане на съдебен иск, обезщетенията биват завишени. Няма точна система, по която се изчислява стойността на обезщетението.

Както при застрахователите, така и при преминаването към съдебен иск, се имат предвид множество фактори около произшествието. Взимат се предвид материалните щети, степента на телесна повреда /лека, средна или тежка/, както и други фактори, които биват установявани в процеса на разследване, относно случилото се. Правата, по застраховката включва освен обезщетение за материалните щети, така и за лечение и възстановяване. При смърт, право на обезщетение могат да ползват близки и роднини, след доказване на обвързаност с пострадалия и нанесени неимуществени щети. Но отново, това е изключително субективна оценка на застрахователя и обезщетението може да бъде в размер с хиляди левове под реалното.

Какво трябва да знаем и да направи потърпевшия при ПТП

Първото, което е добре да се направи при настъпването на пътно транспортно произшествие, а потърпевшия е с причинена средна или тежка телесна повреда ,е да се заяви пред органите по разследването на инцидента е, искането  за запознаване с доказателствата от разследването, поради желанието за участие в наказателно производство, като пострадало лице. Първо е необходимо да се подаде претенция към застрахователя, а при липса на застраховка на автомобила на виновника към Гражданския фонд.  Сроковете, в които трябва да се предявят претенции към застрахователите е до 3 месеца от настъпилия инцидент. Искът в съда към застрахователя, трябва да се заведе преди изтичането на давностния срок, който е 5 години.

Добър адвокат при ПТП в гр. Ловеч и гр. Троян

Процедурите, свързани с правата на пострадалите при пътно транспортно произшествие са особена материя, с оглед на субективния характер при определян на обезщетенията както от застрахователите, така и от съда. За реална оценка, трябва да се представят и да бъдат взети предвид изключително прецизно всички обстоятелства около конкретната ситуация. Това изисква, намесата на доверен адвокат, който да е достатъчно опитен, за да вземе под внимание всеки малък детайл. Адвокатът, който е представител на потърпевшия след внимателно хода на процеса и реагира своевременно в точния момент.

За гр. Троян и гр. Ловеч Адвокат Калоян Доков е безпрецедентно най-опитния в тези, а и други процеси. Неговата автобиография е изключително богата, а успехите при воденето на този вид процеси, сами говорят за неговата прецизност и професионализъм. Не на последно място, след срещата си с него ще останете с усещането за индивидуалното коректно и човешко отношение. Както и лична ангажираност по Вашия казус.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО